Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Ғылым
ЖҒҚ ереже

ЖҒҚ ереже

1. Жалпы ережелер

1.1  Қараганды мемлекеттік медицина университетінің жас ғалымдар кеңесі (әрі қарай мәтін бойынша-Кеңес) ҚММУ жас ғалымдар және студенттердің ғылыми қоғамы туралы Ережеге сәйкес қызмет етеді;

1.2   Жас ғалымдар – бұл 35 жасқа жетпеген ғылыми қызметкерлер, магистранттар және докторанттар, ғылыми жұмыспен айналысатын ЖОО оқытушылары болып танылады.

  2. Мақсаты: Жас ғалымдардың кәсіби өсіміне, ғылыми потенциалының максималды қолданылуына, кәсіби және әлеуметтік салаларында олардың қызығушылықтарын ұсынуға  көмек беру, дарынды жастарды тарту және бекіту негізінде ғылыми зерттеулерді белсендіру және жақсарту.

  3. Міндеттері:

3.1  Конкурстарды, қорларды, гранттарды, конференцияларды ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

3.2 Конкурстарды, ғылыми конференцияларды, журналдық клубты ұйымдастыру және жүргізу;

3.3 Алға қойылған мақсаттарды орындау мақсатында университеттің жаңа ғалымдарын біріктіру және олардың әрекеттерін белсендіру үшін фундаменталдық және қолданбалы зерттеулерді жүргізуде университеттің жас ғалымдарына көмек беру, біріккен ғылыми әрекетте жаңа білім алу және оны интеграциялау;

3.4 Университеттің  шет елде жол жүрген жас ғалымдар мәліметтерінің ақпараттық базасын құрастыру. Бірлескен жұмыстарды жүргізу, өзара тиімді қызметтестіктің шарттарын құру мақсатында Кеңес олармен әрдайым байланыста болады;

3.5 Конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға, стажировкаларға, соның ішінде халықаралық, жас ғалымдардың қатысуларын қаржылық тұрғыдан қолдауға көмек беру

3.6 Қаланың, Республиканың, таяу және алыс шет елдің басқа ғылыми ұйымдарының, жоғарғы оқу орындарының жас ғалымдар Кеңестерімен байланыстар желісін құрастыру және кеңейту;

3.7 Мектеп оқушыларын және жоғарғы оқу орындарының студенттерін академиялық ғылымға тарту бойынша іс шараларды жүргізу, ғылымның  популяризациясына  әрекет ету;

3.8 ҚММУ-дағы жас ғалымдардың әрекетін қадағалау және талдау.     

4. Кеңесті құрастыру тәртібі

4.1. Жас ғалымдар Кеңесінің құрамына кіретін төрайымы, төрайымның орынбасары, жауапты хатшысы және Кеңес мүшелері келесі үшін жауапты болып табылады:

- ҚММУ ресми сайтының ақпараттық қолдауы;

- конференциялар, конкурстар, көрмелер туралы ақпарат;

- жас ғалымдардың конференцияларға, конкурстарға және жарияланымдарға қатысуы туралы ақпаратты жинақтау және өңдеу (статистика);

- ҚММУ конкурстарына қатысу;

- қала, ҚР, таяу және алыс шет ел СҒҚ, ЖҒ ғылыми қоғамдарымен өзара әсерлесу

4.2 Кеңестің мүшелері бұл Ережені қолдайтын, 35 жасқа (сонымен бірге) жетпеген ЖОО-ның жас ғалымдары, магистранттары және докторанттары бола алады.

5.  Қызметтері

5.1 Конференцияларды, семинарларды және жас ғалымдардың кездесулерін жүргізулерді ұйымдастыру, жас ғалымдардың республикалық және халықаралық конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға, сонымен қатар стажировкаларға қатысуларына жағдай жасау;


5.3 Жас ғалымдарға сыйақыларды, степендияларды беру бойынша конкурстық комиссиялардың құрамына Кеңес өкілдерін енгізу туралы, сонымен қатар университетің ҒСК, ҚР ғылымы Қорының гранттарын және фундаменталдық және қолданбалы зерттеулердің бағдарламаларын құрастыру бойынша ұсыныстарды енгізу;

5.5 Жас ғалымдардың жалпы жиналысы жарты жылда бір реттен кем емес жүргізіледі, онда жоспарлар, жұмыстың қортындылары және басқа сұрақтар талқыланады. ҚММУ жас ғалымдарының кезектен тыс жалпы жиналысы олардың тізімдік құрамының 50%-нан кем емесінің талап бойынша жүргізіледі;  
5.6 Жас ғалымдар Кеңесінің жалпы жиналысының шешімі хаттама жүзінде шешім қабылданады, хаттамаға Жетекшісі және Жауапты хатшысы қол қояды.

  6.  Құқықтары  
Кеңестің құқығы бар: 

6.1 жас ғалымдардың ғылыми әрекетін материалдық- техникалық қамтамасыз етілуін жақсарту бойынша Кеңес жұмысымен байланысты барлық сұрақтар бойынша ұсыныстарды дайындауға;
6.2 ғылыми жастардың мәселелерімен байланысты құжаттарды және нормативтік актілерді дайындауға, сараптама жасауға қатысуға;

6.3 жеткен жетістіктері үшін жекеленген жас ғалымдарды қолдау және марапаттау туралы ұсыныстарды енгізуге; 
6.4 ғылыми конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға және т.с.с. қатысуға жас ғалымдардың кандидатураларын ұсынуға;

6.5 жас ғалымдардың қатысуымен спорттық- сауықтыру және мәдени шараларды ұйымдастыруға;

  7.  Жауапкершілігі

7.1 Кеңес жетекшісінің жоғында (іс-сапар, ауру немесе басқа белгілі бір себептермен), оның міндеттері бұл уақытта Орынбасарына жүктеледі;

7.2 Төрайымы Қазақстан Республикасының заңгерлігіне және осы Ережеге сәйкес, оқу жылына бекітілген жұмыс жоспарының негізінде Ғылыми кеңестің жұмысын ұйымдастырады. Жыл бойы жұмыс нәтижелері бойынша жас ғалымдар кеңесі есеп дайындайды және оны Кеңестің жалпы жиналысында байандайды;

7.3 ПОҚ (жас ғалмдар) арасында ғылыми әрекеттің координациясы үшін ғылыми жұмыс бөлімі жауап береді;

7.4 Кеңес жетекшісі ғылыми жұмыс бойынша проректор алдында Кеңес әрекеті үшін жауап береді.


Қазақстан 2050 Стратегиясы
ҚР электрондық үкіметі
ҚР денсаулық сақтау министрлігі
ҚР ДСМ Стратегиялық жоспары
ҚР Білім және ғылым министрлігі
Болашақ бағдарламасы
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы Еуро аймақтық бюро
Magna Charta Universitatum
International Research Journal for Medical students
Өз қаражатынды басқаруды үйрен
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша.
Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы
The cochrane library
Маманның білім деңгейін тексеру
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен басым бағдарламалар
Болашақ
Евразиялық интеграция
Жастармен ұлтық онлайн-консультациялар
Қаржы орталығы
Springer
Ұлттық клиникалық хаттамалар
Малайзия Ұлттық Университеті
Конференция күнтізбесі
ҚММУ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН КҮЗЕТІ, ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша
Образовательный кредит
ҚР-да міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жөніндегі СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
ЕНПФ зейнетақы қоры
ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ
Сауалнама
Студенттік кәсіпкерлік