Karaganda Medical University
«Medicine and Ecology» journal
Monthly newspaper «Medic»
Home
Education
Student campus
Student Support Service

d01f1a10cee78852a183bd3132c7ce83

Name

Group

Phone

1.   1

Abdullaev Zulfugar Mohaiddin Ogly

6-057 SM

+77772348422

2. 

Abdibek Zhazira Gabitykyzy

2-019 SM

+77026725294

3. 

Amrenov Bernard Serikovich

4 stream Dent

+77776371260

4. 

Zharylқas Ismail Kayratuly

4-009 SM

+77083083171

5. 

Karibay Dina Zhasulankyzy

3-002 TPP

+77478274662

6. 

Kulzhanov Turabek Ergeshevich

7-061 SM

+77072363797

7. 

Manap Kanagat Manapuly

4-009 SM

+77476520518

8. 

Myrzataeva Nargiz Muratovna

4-018 SM

+77477098098

9. 

Namen Sabit Ybrayuly

3-010 SM

+77771014107

10. 

Rustamova Arna Askarkyzy

3-022 SM

+77079972609

11. 

Serikbaeva Akmaral Kuandykovna

5-005 SM

+77759175006

12. 

Tolegen Asem

3-010SM

+77774330865

13. 

Tөrebek Aruzhan Askarkyzy

3-024 SM

+77023332399

14. 

Umarova Nargiz

5-042 SM

+77478500167

15. 

Khamitov Rafiz Rinatovich

6-057 SM

+77078256990

16. 

Shakhpas Kamal Muslimuly

5-045 SM

+77771777742

  Head of  SSS: Kamasheva Gulnar (tel: +77077187050)

4c48ede274271cfead63d54f51bb6d43

5fc2bc0d5ac1d0912bdcb7e387022764