Karaganda Medical University
«Medicine and Ecology» journal
Monthly newspaper «Medic»
Home
Спортивный клуб

Спортивный клуб

bf8006206b63e06210f434c1f3a0de44

In pursuance of paragraph 36 of the вускуу of the President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev “Social modernization of Kazakhstan: 20 steps to the society of universal labor” in Karaganda State Medical University, October 1,2013 a sport club was created.

b24cead185621973a9670c2884b714ed

In the sport club of Karaganda State Medical University the following sections are working:

   Sport sections

   Trainers

1

Asyuk atu

Kuchina Lyudmila Aleksandrovna

2

Athletic Gymnastics (Fitness)

Speed ​​skating

Nurpeysov Adil Zhanatovich

3

Basketball (male)

Butuzov Evgeny Gennadyevich

4

Basketball (female)

Zhukova Larisa Mikhailovna

5

Volleyball (male)

Zhandarbekov Olzhas Bauyrzhanovich

6

Volleyball (female)

Reinhardt Elena Anatolyevna

7

Volleyball (faculty and staff)

Dzhumekenov Kuanysh Amantaevich

8

Kazakh kyresy

Tusupbekov Askhat Karigulovich

9

Judo

Bozhig Yerasyl Zhanbolatuly

10

Hand-to-hand fight

Orazalin Kuandyk Kusainovich

11

Shaping (fitness and cheerleading)

Mukhamedzyanova Anastasia Vasilyevna

12

Athletics(female)

Moldabekov Amanzhol Serikbolovich

13

Athletics(male)

Akhmetov Zhandos Aykynovich

14

Skiing

Presidential all-around

Tunitskaya Marina Nikolaevna

15

Table tennis

Timershin Rinat Borisovich

16

Chess

Kovalenko Lyudmila Vladimirovna

17

Checkers

Kovalenko Lyudmila Vladimirovna

18

Togyz-kymalak

Kovalenko Lyudmila Vladimirovna

19

Shaping

Rectorate

20

Football (faculty and staff)

Rectorate

21

Football (National team of KSMU)

Football (KSMU Championship)

Tukhmetov Arman Kairzhanovich

22

Football (Regional Championship)

Gavrish Nikolay Nikolaevich

23

Football (First League)

Ospanov Erzhan Tolegenovich

24

General physical preparation (employees)

Smirnova Irina Dmitrievna

2630fed5c9b1fc5554d79bc6f200167d

37b13d6beb3e84b95438a7bade55384d

f4189671640526a7afa3594e4c99d9f3

4128088e884faa25e97aaefe2773e9b7

cb9f3f15356f319de3835dbf787004f5

e57c27a4cb7e6f30d5fe68a232e22c20